1. Pealeht
 2.  > 
 3. IT education
 4.  > 
 5. Minecraft: introduction to artificial intelligence

Minecraft: sissejuhatus tehisintellekti

Keda robot kunagi ei asenda? Oma loojat! End tehisintellekti looja rollis proovile panna aitab populaarne mäng Minecraft.

Google'i tegevdirektor Sundar Pichai ütles kunagi, et tehisintellekt muudab maailma rohkem kui tule kasutuselevõtt või elektri leiutamine. Vastavalt ettevõtte Gartner uuringule ulatub tehisintellektiga (AI) seotud töökohtade arv juba 2025. aastaks üle kahe miljoni. Seetõttu on väga oluline juba praegu lastele seda tehnoloogiat tutvustada. Ideaalne instrument AI tundmaõppimiseks on Minecraft, millest vaimustuvad miljonid koolilapsed (ja mitte ainult) kogu maailmas.

Microsoft lõi selle mängu baasil haridusliku platvormi, mis aitab lastel kiiresti ja tõhusalt omandada kõige keerulisemad oskused (sh programmeerimisoskuse). Mängu oma töös kasutavate õpetajate sõnul lubab Minecraft arendada matemaatilist ja kriitilist mõtlemist, loomingulist lähenemist, suhtlemise ja meeskonnatöö oskust, samuti õpetab see otsuseid tegema.

Microsofti metoodika põhjal oleme loonud spetsiaalse programmeerimise süvakursuse Minecrafti mängijatele.


Kursusest

Kursus „Minecraft: sissejuhatus tehisintellekti“ on pikaajaline kursus 7–12-aastastele. See sobib nii neile, kes alles alustavad oma teed programmeerimises, kui ka neile, kellel on juba algteadmised olemas.

Kursuse programm sisaldab kaheksa kuu pikkust intensiivõpet. Õpilaste ülesanne on programmeerida oma agent rutiinsete mänguülesannete täitmiseks: ehitamiseks, ressursside hankimiseks, elukate eest kaitsmiseks. Selleks omandavad lapsed programmeerimise fundamentaalsed teemad: tsüklid, tingimuslikud konstruktsioonid, massiivid. Samuti õpivad nad saadud teadmisi praktikas kasutama, ehitades mängulist Minecrafti maailma. Kursuse lõpuosas programmeerivad õpilased JavaScriptiga. See on üks levinuim ja kasutatavaim programmeerimiskeel maailmas.

Õpetamisel kasutame hariduslikku keskkonda MakeCode (Microsofti toode). See keskkond sarnaneb Scratchiga (ka raskustasemelt), kuid pakub programmeerimise õppimiseks laiemat funktsioonide valikut.

25% ajast pühendame nn soft skills-oskuste arendamiseks. Tundides tuleb töötada meeskonnana ja suhelda, nagu seda teevad ka professionaalsed programmeerijad ettevõtetes. Ühiselt projektiga töötades arendatakse õpilastel ka liidriomadusi ja loomingulist lähenemist, samuti ajaplaneerimise, ülesannete lahendamise ja otsuste tegemise oskusi.


Millised oskused laps kursusel omandab?

Ühiselt IT-projektidega töötades arenevad:

 • — programmeerimisoskused;
 • — matemaatiline mõtlemine;
 • — algoritmiline mõtlemine;
 • — loogiline mõtlemine;
 • — loov mõtlemine;
 • — kriitiline mõtlemine;
 • — liidrioskused;
 • — suhtlemisoskused;
 • — meeskonnatöö oskused;
 • — probleemide lahendamise oskused;
 • — projektijuhtimise oskused.

Tundides saadud oskustest saab suurepärane põhi tehnikateaduste edasiseks õppimiseks.


Kursuse programm

Kursuse „Minecraft: sissejuhatus tehisintellekti“ moodulite sisu hulka kuulub:

 • — Programmeerimisplatvormil Minecraft töötamine;
 • — Minecrafti maailmas programmeerimine ja konstruktsioonide loomine
 • — Tutvumine algoritmi mõistega ja algoritmide kasutamine roboti programmeerimiseks
 • — Tutvumine tsükli mõistega ja tsüklite kasutamine roboti programmeerimisel
 • — Tutvumine sündmuse mõistega ja sündmuste kasutamine Minecrafti maailmas programmeerimisel
 • — Tutvumine koordinaatide mõistega ja koordinaatide kasutamine Minecrafti maailmas programmeerimisel
 • — Tutvumine absoluutse asendi ja suhtelise asendi mõistega ning nende mõistete kasutamine Minecrafti maailmas programmeerimisel
 • — Tutvumine muutuja, globaalse muutuja ja lokaalse muutuja mõistega, töötamine arv- ja stringmuutujatega ning eri tüüpi muutujaid kasutades Minecrafti maailmas programmeerimine
 • — Sissejuhatus teemasse „Tingimuslikud konstruktsioonid if-else“ ja tingimuslikke konstruktsioone kasutades Minecrafti maailmas programmeerimine
 • — Sissejuhatus teemasse „Funktsioonid“ ja funktsioone kasutades Minecrafti maailmas programmeerimine
 • — Sissejuhatus teemasse „Massiivid“ ja massiive kasutades Minecrafti maailmas programmeerimine
 • — Sissejuhatus teemasse „Tehisintellekt“ ja tehisintellekti lähenemisi kasutades roboti programmeerimine
 • — Sissejuhatus JavaScripti ning baassüntaksi ja tsüklite õppimine JavaScriptis
 • — Uue programmeerimisplatvormi õppimine Minecraftis, kasutades JavaScripti

Mida on õppetööks vaja?

Meie juures kohapeal õppimiseks ei ole vaja midagi, me anname lapsele kõik vajaliku ise

Online-vormis õppeks on lapsel vaja:

 • — lauaarvutit või sülearvutit koos paigaldatud programmiga
 • — internetiühendus;
 • — arvutihiir.

Kursus „Minecraft: sissejuhatus tehisintellekti“ on kõige parem viis tutvustada oma lapsele programmeerimise ja tehisintellekti keerulist maailma

Selleks et rohkem teada saada, registreeruge kursusele „Minecraft: sissejuhatus tehisintellekti“.


Peatse kohtumiseni CODDY EESTI koolis!

Teiste kursuste vaatamine