IT juhtimine teie ettevõttele

Lahendame äriülesandeid, ühendame infotehnoloogia ja äriprotsessid. Toome esile varjatud probleemid ja pakume uusi IT-lahendusi. Võime olla ühenduslüli teie ettevõtte juhtkonna ja IT-partnerite vahel. Hoolitseme teenuse kvaliteedi ja toe eest.

Готовы отвечать за всю IT-сторону вашей компании

Lahendused

 • IT juhtimine – infotehnoloogia vaatest on see ettevõtte draiver. Arvestades digitaliseerimise tendentsi, on see eriti aktuaalne. Ettevõtted muutuvad järjest paindlikumaks, skaleeritavamaks ja moodsa tehnoloogia abil klientide vajadustele vastavamaks.

  Kuidas saab IT juhtimine aidata teie ettevõtet? Eelarve ümberjaotamine, koostöö HR-iga, äriprotsesside kontroll, uute lähenemisviiside otsimine uue tarkvara arendamiseks ja juurutamiseks, tehnilise toe korraldamine jms.

  Pakume abi strateegiate ja taktikate väljatöötamisel, aitame ette näha äri võimalikku digitaliseerimist tulevikus, samuti ühendada IT teie teiste osakondadega ja korraldada nende tulemuslik koostöö.

  Meie missioon on aidata teie ettevõttel kasutada infotehnoloogiat äri arendamiseks ning saavutada tasakaal organisatsiooni sisemiste ja väliste vajaduste vahel. Ühelt poolt peavad IT-ressursid lahendama ettevõtte äriülesanded, teisalt vastama sisemistele ja rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele ja standarditele, õigusaktidele, üldtunnustatud meetoditele ja valdkonna tehnoloogiale.

 • IT audit tähendab ettevõtte infosüsteemi mitmekülgset jälgimist, mille käigus kogutakse ja analüüsitakse pidevalt teavet infosüsteemi seisukorra, selle probleemsete alade ja võimalike riskide kohta.

  Auditi käigus teevad AdviseTree spetsialistid arvutite, kontoritehnika, võrguseadmete, serverite taristu, programmide ja teiste komponentide täieliku analüüsi. See annab võimaluse tuua objektiivselt ja professionaalselt esile puudused ja probleemid.

  Kogutud andmete põhjal pakume optimeeritud ja äri eri valdkondadele suunatud lahendused, anname soovitusi kulude kokkuhoiuks ja tõhususe suurendamiseks. Samuti aitame soetada, kohale tuua, paigaldada ja seadistada vajalikud seadmed või programmid.

  Oleme suunatud pikaajalisele koostööle ning pakume oma klientidele erinevat hooldust ja tuge. Aitame kokku hoida IT-protsesside kulusid ja säästa teie aega.

 • Aitame IT-seadmete ja kontoritehnika soetamisel lähtuda äriprotsessidest. Isegi ühe arvuti ostmisel tõhusa ja teadliku valiku tegemiseks on vaja läbi uurida suur hulk allikaid ja kulutada palju aega. Aga mis siis, kui teil on vaja varustada 100 või rohkem töökohta? Sel juhul muutub valik üsna vastutusrikkaks otsuseks. Kui te pöördute arvutite või kontoritehnika soetamiseks AdviseTree poole, saate terviklahenduse koos minimaalse aja- ja rahakuluga.

  Me panustame kolmele peamisele põhimõttele:

  • seadmed peavad rahuldama kliendi kõiki vajadusi;
  • valik ja ost peavad toimuma kiiresti;
  • klient ei tohi üle maksta ega kaotada kvaliteedis.

  Kui te pöördute arvutite, võrguseadmete ja kontoritehnika soetamiseks AdviseTree poole, saate alati soodsa hinna, tasuta konsultatsiooni ja kvaliteetse teenuse.

 • Igapäevases töös arvuteid kasutavatest töötajatest enamik ei ole infotehnoloogia valdkonna asjatundjad. Selleks et rakendustega töö sujuks tõrgeteta, vajavad nad usaldusväärset arvutit ja võrguseadmeid. Halvasti töötavad tööjaamad võtavad töötajatelt ära ligi 20% tööajast. Just niipalju langeb ettevõtte tootlikkus igal eraldi töökohal.

  Töötajate töö lihtsustamiseks vajate oma süsteemi- või võrguadministraatorit, kes saab isiklikult minna iga töökoha juurde ja seadistada selle normaalse töö. Kui aga võrgus on sadu ja rohkem kohti, ei pruugi administraatoril jätkuda aega füüsiliselt iga tööjaama juures käimiseks.

  AdviseTree on usaldusväärne partner IT-hoolduse tegemiseks tööjaamades. Pakume:

  • tööjaamade ülesseadmist ja seadistust,
  • tööjaamade kaugjuhtimist ja -seadistust,
  • operatsioonisüsteemide uuenduste juhtimist,
  • välise tarkvara uuenduste juhtimist,
  • tööjaamade monitooringut ja turvalisuse tagamist.

  Meie pakutav tööjaamade juhtimise teenus on suunatud tootlikkuse, funktsionaalsuse ja turvalisuse suurendamisele.

 • AdviseTree pakub kohalike võrkude ja võrgustruktuuride projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise täisteenust. Ettevõtte spetsialistidel on suur kogemus projektide elluviimisel nii väikestes mõne töökohaga kui ka suurtes kontorites.

  Kohalik võrk võib olla lihtne ja juhtmetega ning varustada töökohtade ja võrguseadmete koostoimimist. Samas võib see olla keeruline ja osa struktureeritud kaablisüsteemist (SKS). Kohalik võrk võib olla juhtmevaba ja juhtmetega, kuid kõige sagedamini on kasutusel kombineeritud lahendus. AdviseTree kasutab võrgustruktuuride väljatöötamisel iga juhtumi puhul diferentseeritud lähenemist. Teeme kõik tööd otsast lõpuni – aitame õigesti projekteerida võrgud ja valida uuendamise võimalusega seadmed ning teeme kõik paigaldus- ja seadistustööd.

  Võrgu loomise täisteenuse hulka võivad kuuluda:

  • olemasolevate võrkude audit,
  • eraldatud kohalike võrkude projekteerimine ja nende töötamine koos struktureeritud kaabelsüsteemidega,

  • arvuti- ja telefonivõrkude paigaldus,
  • aktiivsete võrguseadmete seadistus.

  Lisaks võrkude projekteerimisele ja paigaldusele pakub ettevõte võrkude haldamise ja hooldamise teenust, mis sisaldab diagnostikat, uuendusi, ennetust ja hooldust. Samuti pakub ettevõte juhendite ja soovituste koostamist.

 • AdviseTree pakub maailma peamiste arendajate litsentseeritud tarkvara paigaldamise, seadistamise ja haldamise teenust.

  Iga tarkvara, olenemata selle eesmärgist ja funktsioonide ulatusest (olgu see massiivne CRM-süsteem, mitmetasandilised skriptid kontaktikeskusele, raamatupidamistarkvara või töökoha tekstiredaktor), vajab ajutist või pidevat tuge ja hooldust. Kui seda lihtsat soovitust ei järgita, on tõenäoline, et süsteem lõpetab korrektse töötamise ega vasta enam kasutaja vajadustele. Tarkvara töös tõrgete vältimiseks on vaja valida hoolduse ja toe töövõtja vastutustundlikult.

  Millised eelised klient saab, kui ta pöördub seadistuste ja toe saamiseks AdviseTree poole?

  • Tarkvara toe ja haldamisega tegelevat spetsialisti ei pea hoidma oma koosseisus.
  • Ettevõtte spetsialistide kõrge kvalifikatsioon lubab päringutele reageerida kiiresti ja lühikeste tähtaegadega.
  • Tarkvara hooldust tehakse nii teenusepaketi osana kui ka eraldi päringute raames.

  Kõige kaalukam argument AdviseTree valimiseks on fakt, et tasutakse vaid tegelikult tehtud tööde eest. Tänu sellele saab kulusid päriselt optimeerida.

 • Serverid on IT-süsteemi süda ning nendest sõltub paljude süsteemide ja töötajate töö. Serveri tõrgete korral võib ettevõte jääda ilma e-kirjadest ja internetiühendusest, samuti kaotada tähtsaid äriandmeid. Serverite katkematu töö toetamine, nende täpne seadistamine ja ajakohane uuendamine nõuab IT-osakonnalt eriti keskendunud tähelepanu. Tänu andmete edastamise moodsatele tehnoloogiatele saab serverite hooldust ja monitooringut teha järjest rohkem ka kaugelt.

  Tänu AdviseTree sisemistele tehnoloogiatele ja töökorraldusele on kulud meilt võetavate serveritega oluliselt väiksemad kui spetsiaalsete töötajate palkamisel. Serverite pidev monitooring ja hooldus vähendavad oluliselt tõrgete tõenäosust võrgutaristutes. AdviseTree pakub erineva mahu ja programmidega serverite ja süsteemide haldamist. Seejuures teeme koostööd ainult serverite ametlike edasimüüjatega, mis tagab kvaliteetse tehnika.

  Mida saab klient serveri hoolduse abonentlepinguga?

  • Kulude vähenemise ja täielikult prognoositava kontrolli kulude üle.
  • Andmete säilimise garantii.
  • Kogemustega IT-spetsialistid.
  • Monitooringu ja tõrgete tänapäevase eemaldamise.
  • Uuendused ja värskendused (kui need on vajalikud).

  Kõike seda oskame teha kvaliteetselt ja hästi. Me lahendame püstitatud ülesanded kiiresti ja täpselt, avastame tõrked ja eemaldame nende tagajärjed.

 • Kui te ei leidnud meie saidilt end huvitavaid IT-teenuseid, siis võtke meiega ühendust. Püüame leida vajalikud lahendused just teie ettevõttele. Meie poole pöördudes võite olla alati kindlad, et saate kvaliteetsed teenused ja asjatundliku vastuse oma küsimusele.

 • Lenovo
 • Microsoft Windows
 • Microsoft 365
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Power Bi

Meie tugevad küljed

 • Personaalne lähenemine

 • Professionaalsus

 • Entusiasm